ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ลำดับ ตำแหน่ง วันที่ลงประกาศ รายละเอียด
1 พนักงานฝ่ายวางแผนการเดินรถ กรุงเทพ (เพศชาย) 24/04/17
2 ช่างยาง กรุงเทพ / อุบล 24/04/17
3 งานสำหรับคนพิการ 24/04/17
4 พนักงานผู้ช่วยบริการลูกค้า หลายอัตรา (เพศชาย) 17/04/17
5 เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมสุขภาพ (ฟิตเนส) 13/04/17
6 พนักงานผู้ช่วยยกของ กรุงเทพ หลายอัตรา ด่วนมาก!! 13/04/17
7 หัวหน้า ประจำสถานี สาขาต่างจังหวัด 13/04/17
8 หัวหน้าประจำสถานีเดินรถ กรุงเทพฯ 08/04/17
9 พนักงานบริการลูกค้า กรุงเทพฯ (เพศชายเท่านั้น) 08/04/17
10 หัวหน้าฝ่ายบัญชี กรุงเทพฯ 08/04/17
11 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ กรุงเทพฯ 08/04/17
12 ช่างไฟ - แอร์ รถประจำทาง กรุงเทพ 08/04/17
13 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพฯ 08/04/17
14 พนักงานบัญชี ประจำกรุงเทพฯ 08/04/17
15 พนักงานขับรถตู้บริการ กรุงเทพฯ 08/04/17
16 พนักงานฝ่ายบุคคล กรุงเทพ 08/04/17
17 พนักงานล้างรถ ประจำต่างจังหวัด 08/04/17
18 พนักงานธุรการเอกสาร ประจำกรุงเทพฯ 08/04/17
19 พนักงานบัญชีสต็อกของบริการ กรุงเทพฯ 08/04/17
20 พนักงานล้างรถ กรุงเทพฯ 08/04/17
21 พนักงานเติมน้ำมัน กรุงเทพ 08/04/17
22 นักจิตวิทยาองค์กร กรุงเทพฯ 08/04/17
23 พนักงานจัดสต๊อกของบริการ ประจำ กรุงเทพฯ 08/04/17
24 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี สต็อกของบริการ กรุงเทพฯ 08/04/17
25 พนักงานผู้ช่วยฝ่ายครัว กรุงเทพ 08/04/17
26 เจ้าหน้าที่ Content Online ประจำกรุงเทพฯ 08/04/17
27 พนักงานจำหน่ายตั๋ว ประจำกรุงเทพ 08/04/17
28 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม 1 อัตรา 28/03/17
29 ช่างตัวถัง - สี กรุงเทพฯ 1 อัตรา 21/03/17
30 พนักงานขับรถประจำทาง 25 อัตรา 09/03/17
31 พนักงานต้อนรับบนรถทัวร์ 33 อัตรา 09/03/17
32 พนักงาน Call Center ประจำ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ 4 อัตรา 06/03/17
33 พนักงานตรวจสอบเอกสารประจำกรุงเทพ 2 อัตรา (เพศหญิงเท่านั้น) 06/03/17
34 ผู้ช่วยผู้จัดการเขต อีสาน เหนือ ตะวันออก 04/03/17
35 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร 09/02/17
36 แม่บ้านประจำสถานีขอนแก่น 1 อัตรา 28/12/16
37 พนักงานผู้ช่วยบริการลูกค้า Part time ประจำรังสิต 2 อัตรา(เพศชายเท่านั้น) 27/12/16
เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 /
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น
พื้นที่โฆษณา   

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ โดย บริษัท นครชัย แอร์ จำกัด Call Center : 1624