บริการพื้นที่เช่า และพื้นที่โฆษณา

          นครชัยแอร์ เป็นธุรกิจเดินรถสาธารณะที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี มีเส้นทางเดินรถจากกรุงเทพฯ และเส้นทางระหว่างจังหวัดมากกว่า 30 เส้นทาง มีสถานีเดินรถนครชัยแอร์ และสาขามากกว่า 70 จุด ทั่วประเทศมีจำนวนผู้โดยสารร่วมเดินทางกับนครชัยแอร์ เฉลี่ยมากกว่าสามแสนคน / ปี 
          หากท่านกำลังมองหาช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า หรือบริการผ่านรถทัวร์ กลุ่มลูกค้านักเดินทาง หรือเป้าหมายเป็นพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ให้พื้นที่เช่าและพื้นที่โฆษณาของนครชัยแอร์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับทุกธุรกิจ

พื้นที่เช่าโฆษณาในสถานีเดินนครชัยแอร์

พื้นที่เช่า ที่เปิดให้บริการ

1. พื้นที่เช่าเพื่อเปิดร้านค้า มินิมาร์ท นวดฝ่าเท้า กาแฟสด ฯลฯ ในสถานีเดินรถนครชัยแอร์
2. พื้นที่เช่าเพื่อตั้งวางตู้หยอดเหรียญ ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ฯลฯ ในสถานีเดินรถนครชัยแอร์
3. พื้นที่เช่าเพื่อตั้ง Booth ชั่วคราวช่วงเทศกาล 

พื้นที่โฆษณา

1. พื้นที่โฆษณาท้ายรถโดยสาร นครชัยแอร์ (ขนาดโดยประมาณ 2.3 x 1 เมตร)
2. Spot โฆษณาใน TV บนรถโดยสาร นครชัยแอร์
3. พื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา / จอTV ใน สถานีเดินรถนครชัยแอร์
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกตัวอย่างสินค้า แนะนำสินค้าใหม่ ฯลฯ


บริการพื้นที่โฆษณาท้ายรถนครชัยแอร์


บริการพื้นที่ลง Spot โฆษณา TV บนรถนครชัยแอร์


  • อัตราค่าบริการ พื้นที่โฆษณาท้ายรถ
จำนวนรถ ระยะเวลาติดโฆษณา  อัตราค่าบริการพื้นที่ท้ายรถ ค่าประกันความเสียหาย
10 ขั้นต่ำ 3 เดือน 75,000 บาท 50,000 บาท
20 150,000 บาท 100,000 บาท
50 375,000 บาท 250,000 บาท
100 750,000 บาท 500,000 บาท

(*ราคาข้างต้น ยังไม่รวม Vat 7%)

เงื่อนไข
1. ผู้เช่าต้องทำสัญญาและโอนเงินค่าบริการพื้นที่ ก่อนติดโฆษณาท้ายรถอย่างน้อย 1 เดือน
2. ผู้เช่าต้องเป็นผู้ผลิตสื่อโฆษณา และรวมถึงการติดตั้งและลอกสติ๊กเกอร์เอง
3. เงินประกันความเสียหายตัวถัง และสีรถ (ขึ้นอยู่กับจำนวนรถที่ต้องการติดโฆษณา)
4. ผู้เช่าต้องวางเงินประกันทั้งหมด ตามจำนวนรถที่ต้องการติดโฆษณา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายหลังลอกสติ๊กเกอร์
โดยผู้เช่าจะได้รับเงินประกันดังกล่าวคืน ภายหลังจากตรวจสอบแล้วไม่พบความเสียหายภายใน 30 วัน

 

  • อัตราค่าบริการ Spot โฆษณาจอทีวีบนรถโดยสาร นครชัยแอร์
พื้นที่โฆษณา ความยาวโฆษณา อัตราค่าบริการ (ขั้นต่ำ 1 เดือน)
จอทีวีกลาง 30 วินาที 1,500 บาท/คัน/เดือน
60 วินาที 2,000 บาท/คัน/เดือน
มากกว่า 60 วินาที แต่ไม่เกิน 180 วินาที  4,500 บาท/คัน/เดือน
จอส่วนตัว 30 วินาที 1,000 บาท/คัน/เดือน

(*ราคาข้างต้น ยังไม่รวม Vat 7%)

เงื่อนไข
1. ผู้เช่าต้องส่งไฟล์สื่อโฆษณา และชำระค่าบริการก่อนลงโฆษณา อย่างน้อย 1 เดือน
2. ไฟล์สื่อโฆษณา ต้องเป็นไฟล์นามสกุล .mp4 เท่านั้น


  • เส้นทางบริการรถโดยสารนครชัยแอร์ สำหรับลงสื่อโฆษณา (จอทีวีส่วนตัว และพื้นที่โฆษณาท้ายรถ)
ภาคเหนือ
กรุงเทพฯ - เชียงราย กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ กรุงเทพฯ - ลำปาง
กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ กรุงเทพฯ - น่าน กรุงเทพฯ - แพร่

 

ภาคอีสาน
กรุงเทพฯ - ขอนแก่น กรุงเทพฯ - อุดรธานี กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู
กรุงเทพฯ - หนองคาย กรุงเทพฯ - นครพนม กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์
กรุงเทพฯ - สกลนคร กรุงเทพฯ - สุรินทร์ กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี กรุงเทพฯ - มุกดาหาร กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ
กรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด กรุงเทพฯ - มหาสารคาม  

 

  • พื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกตัวอย่างสินค้า แนะนำสินค้าใหม่
    (ช่วงเวลา 09.00 - 18.00 น.)
ประเภทกิจกรรม อัตราค่าบริการ ต้องการเพิ่มชั่วโมงออกบูธ
แจกสินค้าอย่างเดียว 900 บาท/วัน บวกเพิ่ม 90 บาท/ชั่วโมง
แจกและขายสินค้า 1,500 บาท/วัน บวกเพิ่ม 150 บาท/ชั่วโมง
ขายสินค้าอย่างเดียว 2,800 บาท/วัน บวกเพิ่ม 280 บาท/ชั่วโมง

(*ราคาข้างต้น ยังไม่รวม Vat 7%)

เงื่อนไข
1. ชำระค่าบริการพื้นที่ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน
2. การตั้งป้ายโฆษณาแบบ Standy (ไม่มีเจ้าหน้าที่) 200 บาท/ป้าย/วัน
3. ต้องการใช้ไฟฟ้า ค่าบริการ 200 บาท/วัน (กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน)
4. กรณีต้องการใช้เครื่องเสียง ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เท่านั้น


สนใจพื้นที่ กรุณาติดต่อสอบถามที่ 
โทรศัพท์ : 0-2939-4999 ต่อ 1262
อีเมล์ : sale@nakhonchaiair.com