นครชัยแอร์

ตามไปทุกที่ อยู่ในสายตาตลอดเวลา ด้วยบริการติดตามรถ(Tracking)

บริการ NCA Tracking สามารถตรวจสอบตำแหน่งรถ ผ่านหน้าจอมือถือที่ลูกค้าพกพาไปทุกที่ ทุกเวลา โดยนำข้อมูลบนตั๋วเดินทาง มาใช้ในฟังก์ชั่นการติดตามการเดินทางได้

ติดตามรถ

1.ฟังก์ชั่น ติดตามการเดินทาง(GPS) มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.1. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งปัจจุบันของผู้โดยสาร ขณะเดินทาง
1.2. เพื่อให้ทราบเวลาถึงปลายทาง(โดยประมาณ) ของผู้โดยสาร
1.3. เพื่อลดความกังวลใจและเพิ่มเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ใช้บริการของบริษัทฯ ขณะเดินทาง
2.ความปลอดภัยของข้อมูล
2.1. บริษัทฯ จะไม่เผยแพร่ข้อมูลตำแหน่งของผู้โดยสารที่ไม่ใช่ผู้เดินทางในขณะนั้น
2.2. ระบบจะทำการปิดข้อมูลการเดินทางและจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ หลังจากผู้โดยสารถึงปลายทางแล้ว 1 ชั่วโมง
2.3. ผู้ปกครอง/ญาติ สามารถติดตามผู้โดยสารได้ตั้งแต่ เวลาออกจากต้นทาง(ในตั๋วเดินทาง)
3.เงื่อนไขการใช้บริการ
3.1. ข้อมูลบนตั๋วเดินทาง สามารถนำมาใช้ในฟังก์ชั่นการติดตามการเดินทางได้
3.2. ผู้ปกครอง/ญาติ ต้องได้รับการยินยอมให้ติดตามการเดินทางได้จากผู้โดยสารก่อน
3.3. ตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่คือตำแหน่งปัจจุบันของผู้โดยสาร ขณะนั้น
3.4. ความเร็วของรถไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง