5 จังหวัดที่ไม่ควรพลาดสำหรับเทศกาลลอยกระทง


5 จังหวัดที่ไม่ควรพลาดสำหรับเทศกาลลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง นครชัยแอร์ ล่องสะเปาจาวละกอน ลอยกระทงสายไหลประทีป ยี่เป็ง ปูจาแม่กาเผือก river fest

ใกล้เข้ามาแล้วกับประเพณีลอยกระทง ในปีนี้จะตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งประเพณีลอยกระทงในแต่ละจังหวัดก็จะมีกิจกรรมและความน่าสนใจแตกต่างกันไป ดังนั้นนครชัยแอร์ จึงอยากแนะนำสถานที่จัดงานลอยกระทงที่มี "กิมมิค" หรือ มีเอกลักษณ์โดดเด่น น่าสนใจ

1. ประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน จ.ลำปาง

วันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2562

สถานที่จัดงาน : สวนสาธารณะเขื่อนยาว จ.ลำปาง

(ภาพจาก postjung)

ล่องสะเปาเป็นภาษาพื้นเมือง  หมายถึง การนำเรือสำเภาลอยไปตามลำน้ำ ส่วนคำว่า จาวละกอน หมายถึง ชาวลำปาง ซึ่งล่องสะเปา เป็นประเพณีที่มาจากความเชื่อว่าเป็นการนำสิ่งของเดินทางไปด้วยเรือสำเภา เพื่อเตรียมไว้ใช้สำหรับภพหน้า และยังถือว่าเป็นการฝากกุศลไปหาดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ นอกจากนั้นยังถือเป็นการลอยทุกข์โศก เป็นการบูชาและขอขมาแม่น้ำอีกด้วย

นครชัยแอร์ ให้บริการรถโดยสาร เดินทางไปยัง จังหวัดลำปาง (ตรวจสอบเที่ยวเวลาและค่าโดยสารได้จากลิงค์)

 

2. ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จ.ตาก

วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2562

สถานที่จัดงาน : บริเวณริมสายธาร ลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 

(ภาพจากเพจ Amazing Thailand)

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ของจังหวัดตาก จะแตกต่างกับงานประเพณีลอยกระทงของจังหวัดอื่น เพราะส่วนประกอบของกระทงจะมีการนำ กะลามะพร้าว มาใช้เป็นส่วนใหญ่ โดยเอากะลามาขัดถูจนสะอาด ตกแต่งลวดลายสวยงาม ภายในกะลาใส่ด้ายดิบที่ฟั่นเป็น รูปตีนกา แล้วหล่อ เทียนขี้ผึ้ง มาหล่อใส่ในกะลา ก่อนที่จะปล่อยลงลอยในแม่น้ำปิง ประกอบกับแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านจังหวัดตากจะเกิดสันทรายใต้น้ำ ทำให้เกิดเป็นร่องน้ำที่สวยงามเป็นธรรมชาติ เมื่อนำ กระทงกะลา ลงลอย กระทงกะลาจะไหลไปตามร่องน้ำดังกล่าว ซึ่งไฟในกะลาจะส่องแสงระยิบระยับเต็มท้องน้ำทำให้ดูสวยงาม จนสุดลูกหูลูกตา

สามารถเดินทางไปยังจังหวัดตาก ได้ด้วยเส้นทาง

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

กรุงเทพฯ - ลำปาง

กรุงเทพฯ - เชียงราย

แวะลงได้ที่แยกบ้านตาก

 

3. ประเพณียี่เป็ง จ.เชียงใหม่

วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2562

สถานที่จัดงาน : บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ และภายในเทศบาลเมืองเชียงใหม่

(ภาพจากเพจ Amazing Thailand)

ประเพณีเดือนยี่ คือ ประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาโดยคำว่า ยี่ แปลว่า สอง ส่วน เป็ง แปลว่า เพ็ญ หรือ คืนพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งหมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือนสองของชาวล้านนา ซึ่งตรงกับเดือนสิบสองของไทย

งานประเพณีจะมีสามวัน

  • วันขึ้นสิบสามค่ำ หรือ วันดา เป็นวันซื้อของเตรียมไปทำบุญที่วัด
  • วันขึ้นสิบสี่ค่ำ จะไปทำบุญกันที่วัด พร้อมทำกระทงใหญ่ไว้ที่วัดและนำของกินมาใส่กระทงเพื่อทำทานให้แก่คนยากจน
  • วันขึ้นสิบห้าค่ำ จะนำกระทงใหญ่ที่วัดและกระทงเล็กส่วนตัวไปลอยในลำน้ำ

ในช่วงวันยี่เป็งจะมีการประดับตกแต่งวัด บ้านเรือน ทำประตูป่า ด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าว ดอกไม้ ตุง ช่อประทีป และชักโคมยี่เป็งแบบต่าง ๆ ขึ้นเป็นพุทธบูชา และมีการจุดถ้วยประทีป(การจุดผางปะตี๊บ) เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และมีการจุดว่าวไฟปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ทั้งนี้การปล่อยโคมลอย โคมไฟนั้น ทางเทศบาลเมืองเชียงใหม่ให้กระทำได้ในวันลอยกระทง (กระทงเล็ก) ซึ่งตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 19.00-01.00 น. ของวันถัดไป ยกเว้นเฉพาะการปล่อยโคมควัน (ว่าวฮม) ให้กระทำการจุดและปล่อย ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และการปล่อยโคมลอย โคมไฟ ให้กระทำได้ในวันลอยกระทง (กระทงใหญ่) ระหว่างเวลา 19.00-01.00 น. ของวันถัดไป ห้ามปล่อยโคมควันในวันนี้ หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับจับ

นครชัยแอร์ ให้บริการรถโดยสาร เดินทางไปยัง จังหวัดเชียงใหม่ 4 เส้นทาง (ตรวจสอบเที่ยวเวลาและค่าโดยสารได้จากลิงค์)
1. กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
2. สุรินทร์ - เชียงใหม่
3. อุบลราชธานี - เชียงใหม่
4. ระยอง - เชียงใหม่

4. ประเพณีลอยกระทง  จุดผางปะตี๊ปตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก จ.แพร่

วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2562

สถานที่จัดงาน : บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) อำเภอเมืองแพร่

(ภาพจาก mgronline)

การจุดผางประทีป คำว่า ผาง คือภาชนะดินเผาที่มีลักษณะคล้ายถ้วยเล็กๆ สำหรับใส่ขี้ผึ้งหรือน้ำมัน และเส้นฝ้ายสำหรับจุดไฟ ส่วนประทีป คือแสงสว่าง การจุดผางประทีปเกิดจากตำนานแม่กาเผือก เพื่อเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ได้แก่ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคตม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) และพระศรีอริยะเมตไตร โดยเชื่อกันว่าเป็นการจุดบูชาเพื่อตอบแทนบุญคุณให้แก่ผู้มีพระคุณ ซึ่งชาวล้านนายึดถือสิบต่อกันมาว่าการจุดผางประทีปเป็นการสักการะต่อสรรพสิ่งที่เราได้ใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น ประตูบ้าน กำแพง หน้าต่าง บันได อีกทั้งเชื่อว่าแสงสว่างของประทีปจะช่วยให้เกิดสติปัญญา มีแต่ความเฉลียวฉลาด มีแสงนำทางชีวิตให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้า พอถึงช่วงเทศกาลยี่เป็งทุกบ้านทุกหลังคาเรือนในภาคเหนือ จึงเต็มไปด้วยแสงสว่างของผางประทีป นอกจากนี้บางแห่งยังมีการสาธิตและให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำผางประทีป เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวช่วงลอยกระทงอีกอย่างหนึ่งด้วย

นครชัยแอร์ ให้บริการรถโดยสาร เดินทางไปยัง จังหวัดแพร่ (ตรวจสอบเที่ยวเวลาและค่าโดยสารได้จากลิงค์)

 

5. River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5 “เสียงสุขแห่งสายน้ำ”

วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ :

- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
- วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
- วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
- วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
- ท่ามหาราช
- ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค
- ล้ง 1919
- เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
- สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม
- วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

(ภาพจาก mgronline)

ตลอดทั้ง 10 ท่าน้ำริมโค้งน้ำเจ้าพระยา ทําบุญไหว้พระ ยามค่ำคืน และลอยประทีปบูชาสร้างสิริมงคลให้ตัวเองและครอบครัว แล้วชวนลัดล่อง ชม ชิม ของดีจากทุกท่าน้ำ เชิญแต่งกายย้อนวันวานไปเพลิดเพลินกับกิจกรรมบันเทิง ยามค่ำคืน และท่วงทำนองดนตรีแห่งความสุข โดยวงดนตรีรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัย ชั้นนำ และศิลปินดังอีกมากมาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ riverfestivalthailand

และนี่คือสถานที่จัดงานลอยกระทงที่มีประวัติความเป็นมา และมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำใคร หากปีนี้ท่านมีเวลาพาครอบครัวไปพักผ่อน ทำบุญ อย่าลืมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยลสายได้ง่าย รวมถึงไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองด้วยค่ะ