นครชัยแอร์

แนะนำวิธีจองตั๋ว (Website)

ขั้นตอนการซื้อตั๋วออนไลน์ผ่าน NCA Booking

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.nakhonchaiair.com/ncaweb/index.php

   1.1 เลือกจังหวัดต้นทาง
   1.2 เลือกจังหวัดปลายทาง
   1.3 ระบุวันที่ต้องการเดินทาง (เที่ยวเดียว / ไป-กลับ)
   1.4 ระบุจำนวนผู้โดยสาร
   1.5 กดปุ่มค้นหา

2. เลือกประเภทรถและเที่ยวเวลา

3. กรอกข้อมูลผู้โดยสาร

   3.1 หมายเลขบัตรประชาชน
   3.2 เลือกเพศ
   3.3 กรอกชื่อ-นามสกุล
   3.4 ระบุเบอร์โทรศัพท์
   3.5 กรอกอีเมล
   3.6 เลือกประเภทอาหาร (ไม่ระบุ / เจ / อิสลาม)

4. เลือกที่นั่ง

   - ที่นั่งริมทางเดิน
   - ที่นั่งริมหน้าต่าง
   - ที่นั่งสำหรับสุภาพสตรี (Lady Zone)
     อยู่บริเวณแถว 3 ของรถโดยสาร 3A 3B 3C 3D

5. ตรวจสอบข้อมูลการจอง และเลือกวิธีชำระเงิน

   - ชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต
   - ชำระด้วย QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
   - ชำระด้วย Rabbit Line Pay (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
   - นำรหัสจอง ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิซ (ร้าน 7-11) 
   - นำรหัสจอง ชำระผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ
   - นำรหัสจอง ชำระผ่านแอปพลิเคชั่น Bualung mbangking

6. ชำระเงิน

   - หลังชำระเงิน ระบบจะแสดงหน้าตั๋วให้ลูกค้า ท่านสามารถบันทึกภาพ หรือพิมพ์ตั๋วโดยสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางได้