1624

- กรณีลืมของบนรถ ติดต่อที่ Call center นครชัยแอร์ในเวลาทำงาน ตั้งแต่เวลา 07:00 ถึง 20:00 น.