สมาชิก NCA GO Card

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก นครชัยแอร์

1. รับส่วนลดค่าโดยสาร 5% ทุกการเดินทางด้วยรถโดยสาร นครชัยแอร์ (ตามเงื่อนไข)
2. รับส่วนลดค่าส่งพัสดุ 5% ทุกเส้นทางที่รถโดยสารนครชัยแอร์ ให้บริการ (ตามเงื่อนไข)
3. ทุกการเดินทางและส่งพัสดุ สะสมคะแนนเพื่อแลกรับของสมนาคุณ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ของทางบริษัทฯ 
    (การให้คะแนน 1 บาท = 1 คะแนน) 
    ดูของสมนาคุณได้ที่ คลิก

ช่องทางการสมัครสมาชิก

1. สมัครด้วยตัวเองที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ทุกสาขา พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่
    เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการ Scan บัตรประชาชนเพื่อบันทึกในฐานข้อมูลเป็นหลักฐานในการสมัคร
2. สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ ชำระค่าธรรมเนียม + แนบไฟล์บัตรประชาชน ผ่านหน้าเว็บไซต์ 
    ต้องการสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ คลิก
3. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิกใหม่ 59 บาท
    (ไม่มีการออกบัตรสมาชิก เมื่อต้องการใช้สิทธิ์ให้แสดงบัตรประชาชนหรือแจ้งเลข 13 หลัก)
4. หลังจากทำการสมัครสมาชิก จะได้รับสิทธิ์ส่วนลด 5% เป็นจำนวน 20 ที่นั่ง 
    กรณีใช้สิทธิส่วนลดหมดสามารถเติมสิทธิได้ครั้งละ 59 บาท เติมล่วงหน้าได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เติม
5. สมาชิกมีอายุ 4 ปี หากครบกำหนด สามารถดำเนินการต่ออายุสมาชิกได้ โดยระบบ จะโอนคะแนนไมล์สะสมมาให้ 
6. กรณีปล่อยสิทธิ์สมาชิกหมดอายุเกินกว่า 6 เดือน ขอสงวนสิทธิ์ไม่โอนคะแนนสะสมที่เคยสะสมไว้

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์สมาชิก

1. ใช้สิทธิ์รับส่วนลดในการซื้อตั๋วโดยสาร ส่วนลด 5% ใช้ลดได้ 1 ที่นั่ง / เที่ยว / วัน
2. ส่วนลดใช้ลดได้กับรถทุกประเภทของบริษัทฯ ที่มีค่าโดยสารตั้งแต่ 350 บาท ขึ้นไป
3. ใช้สิทธิ์รับส่วนลดในการส่งพัสดุ ส่วนลด 5% ทุกสาขา (เมื่อส่งพัสดุตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป)
   ไม่จำกัดจำนวนการส่งต่อวัน
4. สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดในการจองตั๋วได้ทุกช่องทางที่เปิดจำหน่ายตั๋วของบริษัทฯ
5. สงวนสิทธิ์มอบส่วนลดให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดให้ผู้อื่นได้

อัพเดท 30/08/66