ลูกค้ามีระยะเวลาชำระเงินภายใน 3 ชม. หลังทำรายการจองตั๋ว
ระบบกำหนดระยะเวลาชำระเงินภายใน 3 ชั่วโมง หลังจองตั๋ว กรณีลูกค้าไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกที่นั่งที่ท่านจองโดยอัตโนมัติ หากต้องการเดินทางลูกค้าจะต้องทำการจองตั๋วใหม่
ลูกค้าสามารถเลือกที่นั่งได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
กรณีรหัสจอง ไม่สามารถใช้จ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ ลูกค้าสามารถโทร. 1624 เพื่อตรวจสอบว่ารหัสถูกต้องหรือไม่
ลูกค้าสามารถอ่านแนะนำวิธีการจองตั๋วผ่านแอพได้โดย กดที่นี่ คลิก
ลูกค้าสามารถใช้สลิปที่ได้รับจาก 7-11 เป็นหลักฐานในการเดินทางได้ทันที โดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นตั๋วอีก
ลูกค้าสามารถอ่านแนะนำวิธีการจองตั๋วผ่านเว็บได้โดย กดที่นี่ คลิก
ลูกค้าสามารถอ่านแนะนำวิธีการจองตั๋วผ่านเว็บได้โดย กดที่นี่ คลิก
กรณีลูกค้าทำรายการซื้อตั๋วและชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หากต้องการยกเลิกการเดินทาง และคืนตั๋วและขอรับเงินคืน ท่านสามารถทำรายการคืนตั๋วได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ นครชัยแอร์ (มีค่าธรรมเนียมคืนตั๋วตามเงื่อนไข) โดยค่าโดยสารที่จะได้รับคืน จะเป็นการคืนเงินเข้าบัตรเครดิต ไม่มีการคืนเป็นเงินสด ระยะเวลาตรวจสอบและคืนเงิน 30 วัน (หลังลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง)
ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งปัญหาการทำรายการด้วยบัตรเครดิต ได้ทาง 1. Call Center 1624 (ทุกวัน 07.00 - 22.00) 2. Line / Facebook Chat ของ บริษัทฯ ( ทุกวัน 09.00 - 18.00 น.) 3. ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2939-4999 ต่อ 1125,1126 ( จ-ส 09.00 - 18.00 น.)
ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอแก้ข้อมูลสมาชิกได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2939-4999 ต่อ 1125,1126 ( จ-ส 09.00 - 18.00 น.)
ลูกค้าสามารถทำรายการได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ ทุกสาขา หรือทำรายการออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ โดย กดที่นี่
ลูกค้าสามารถสอบถามของ ที่สงสัยว่าอาจจะทำตกบนรถหรือลืมไว้บนรถได้ที่ 0-2939-4999 กด 0 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายการ ของที่ติดมากับรถ หากพบของที่มีลักษณะตามลูกค้าแจ้ง เจ้าหน้าที่ จะตรวจสอบ พิสูจน์ความเป็นเจ้าของ เมื่อพิสูจน์ได้ว่าลูกค้าเป็นเจ้าของจริง สามารถใช้สำเนาบัตรประชาชน เป็นหลักฐานในการรับของ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจเช็ค และรักษาของให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของอย่างแท้จริง หมายเหตุ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการรับเรื่องตรวจสอบหาสิ่งของ หลังการเดินทางไม่เกิน 7 วัน หรือ กรณีพบของแล้ว สงวนสิทธิ์เก็บของเพื่อรอลูกค้ามารับไม่เกิน 7 วัน หากเกินกำหนด ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาใดๆทั้งสิ้น
นครชัยแอร์ ได้กำหนดมาตรฐานการตรวจเช็ครถ โดยเมื่อรถส่งผู้โดยสารปลายทางเรียบร้อยแล้ว และเข้ามาถึงอู่พักรถของบริษัทฯ จะมีเจ้าหน้าที่ QC ขึ้นตรวจสอบรถ หากพบของตกหล่นบนรถ เจ้าหน้าที่จะส่งเข้าส่วนกลาง เพื่อบันทึกรับของไว้เป็นหลักฐาน กรณีลูกค้าสงสัยว่าทำของหล่นบนรถ แต่เจ้าหน้าที่หาแล้วไม่พบ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของชิ้นนั้น