แนะนำวิธีใช้ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

แนะนำวิธีใช้ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

แนะนำวิธีใช้ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (Express Ticket) ซื้อตั๋วโดยสารนครชัยแอร์
(ซื้อล่วงหน้าได้สูงสุด 120 วัน ทุกเส้นทาง)

ใช้บริการได้ที่ : สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ (ถ.กำแพงเพชร 2)

ขั้นตอนการซื้อตั๋ว
1. เลือกเส้นทางและวันที่เดินทาง
   1.1 เลือกจุดขึ้นรถต้นทาง และจุดลงรถปลายทาง
   1.2 เลือกวันที่เดินทาง (ซื้อตั๋วก่อนรถออกได้ 10 นาที)
   1.3 เลือกจำนวนผู้โดยสาร
   1.4 กดปุ่มค้นหาเที่ยว

2. เลือกเที่ยวเวลาและประเภทรถ
    2.1 เลือกเที่ยวเวลาและประเภทรถที่ต้องการ (Gold Class / First Class)
    2.2 กดปุ่มดำเนินการต่อ

3. กรอกข้อมูลผู้โดยสาร
    3.1 เสียบบัตรประจำตัวประชาชน หรือกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 
    3.2 เลือกเพศ (ชาย/หญิง)
    3.3 กรอกเบอร์โทรศัพท์
    3.4 ระบุประเภทอาหาร (อาหารปกติ/อาหารเจ/อาหารเด็ก)
    3.5 กดยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดฯ
    3.6 กดปุ่มดำเนินการต่อ

4. เลือกที่นั่ง
    4.1 เลือกที่นั่งว่าง
         (วงกลมติ๊กถูก = ที่นั่งที่ท่านเลือก / สีน้ำเงิน = ที่นั่งว่าง / สีเหลือง = ที่นั่งนี้มีคนจอง / รูปคน = ที่นั่งนี้มีคนซื้อแล้ว)
    4.2 กดปุ่มดำเนินการต่อ

5. เลือกช่องทางชำระเงิน
   5.1 เลือกชำระเงินผ่าน
   - Rabbit Line Pay
   - QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่นสแกนจ่ายของธนาคาร (ชำระเงินได้ทุกธนาคาร)
   5.2 กดยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดฯ
   5.3 กดปุ่มยืนยันการชำระเงิน

6. ชำระเงินและรับตั๋วโดยสาร
    6.1 ชำระเงินผ่าน Rabbit Line Pay หรือ สแกนจ่ายด้วย QR Code
    6.2 หลังชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะพิมพ์ตั๋วให้ท่านอัตโนมัติ รับตั๋วโดยสารสำหรับใช้เดินทางได้ทันที