นครชัยแอร์ ตรวจวัดค่าควันดำ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกคัน

นครชัยแอร์ ตรวจวัดค่าควันดำ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกคัน

นครชัยแอร์ เตรียมพร้อมด้านรถโดยสารประจำทาง ตรวจวัดค่าควันดำ ตามมาตรการการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันนี้ (5 เมษายน 2566) นายวรวิช เนื้อนิล ผู้จัดการแผนกเดินรถ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ให้การต้อนรับและนำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจตุจักร เข้าเยี่ยมชมการบริการจัดการและเตรียมความพร้อมของรถโดยสารและคนขับ ตรวจวัดค่าควันดำตามมาตรการป้องกันฝุ่น PM2.5 เพื่อรองรับการเดินทางที่ไม่ก่อมลพิษในอากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

โดยทางเจ้าหน้าที่ได้สุ่มเข้าตรวจรถโดยสารประจำทางของนครชัยแอร์ จำนวน 10 คัน ใช้เครื่องตรวจวัดควันดำด้วยระบบความทึบแสง ทำการตรวจวัดค่าควันดำ จำนวน 2 ครั้ง และใช้ค่าสูงสุดที่วัดได้เป็นเกณฑ์ตัดสิน โดยค่ามาตรฐานควันดำต้องไม่เกิน 30 % ซึ่งผลการตรวจรถทั้งหมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 10 คัน อยู่ที่ 0.3-7 % พร้อมทั้งกล่าวชมการดูแลรักษารถของทางนครชัยแอร์ ที่มีการบำรุงรักษาตามมาตรฐานให้รถอยู่ในสภาพดี จึงทำให้ไม่ก่อมลพิษในอากาศ