วิสาหกิจชุมชนสายบัว

ประวัติความเป็นมา : วิสาหกิจชุมชนสายบัว

วิสาหกิจชุมชนสายบัวได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2540 โดย ผู้ใหญ่หวาน (คุณกัญญาลักษณ์  ตระกูลชีวพานิตต์) ซึ่งตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร อาศัยหลักการบริหารท้องถิ่นให้คนในชุมชนมีรายได้จากสมุนไพรที่มีมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ “พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร” จึงเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนสายบัว

จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำสมุนไพรจากธรรมชาติหลากหลายชนิดมาผลิตเป็นสินค้า เช่น สบู่มังคุด สบู่เหลวมะขามเปียก ครีมหมักผมน้ำมันมะพร้าว แชมพูดอกอัญชัน ครีมนวดผมผสมน้ำมันงา&น้ำมันมะกอก ฯลฯ

สนใจสินค้าติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนสายบัว OTOP 5 ดาว กรุงเทพฯ
ผู้ประกอบการ: คุณเบญจรัตน์  เชยชื่นกลิ่น
เบอร์โทรศัพท์: 064 634 - 7075