ธัญรัตน์กระเป๋าผ้า

ประวัติความเป็นมา : ธัญรัตน์กระเป๋าผ้า

เดิมผ้าพื้นเมืองหรือผ้าพื้นถิ่น นิยมทอเป็นผืนยาวเพื่อใช้นุ่งห่มเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เราจึงนำมาประยุกต์ เพื่อประโยชน์ใช้สอยที่มากขึ้น เช่น นำมาแปรรูปเป็นกระเป๋า , หมวก , ของใช้ , ของตกแต่ง , ของที่ระลึก ให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อเพิ่มคุณค่า เพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองและอนุรักษ์ผ้าไทยที่มีมาแต่ดั้งเดิมให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป

สินค้าที่วางจำหน่าย ได้แก่ กระเป๋าผ้าขาวม้า, เสื้อผ้าขาวม้า, ผ้าฝ้าย

สนใจสินค้าติดต่อ
ร้านธัญรัตน์กระเป๋าผ้า OTOP 4-5 ดาว จ.อำนาจเจริญ
ผู้ประกอบการ: คุณธัญรัตน์  ผลาวงค์
เบอร์โทรศัพท์: 084 961 – 9379 , 098 610 – 2719