นวลจิต คอนตอน

ประวัติความเป็นมา: นวลจิต คอนตอน

เกิดจากแรงบันดาลใจจากลูกสาวที่มีผิวแพ้ง่ายจากผ้าฝ้ายบางชนิด แต่พอมาใช้ผ้าสาลูเส้นใยธรรมชาติแล้วไม่แพ้ ซึ่งคุณสมบัติของผ้าสาลู คือ เป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ด หรือที่เรียกกับว่าปุยฝ้าย มีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆ มีคุณสมบัตินุ่ม คนส่วนใหญ่จึงนิยมนำมาแปรรูปเป็นผ้าเช็ดตัว ผ้าอ้อมห่อตัวเด็ก ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ

คุณนวลจิตเล็งเห็นถึงคุณค่าของผ้าฝ้ายสาลู จึงมีแนวคิดที่จะนำมาประยุกต์ใช้ด้วยการย้อมสีจากวัตถุดิบที่หาได้งานในท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน จากนั้นจึงเริ่มออกแบบตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่มีความทันสมัย โดยใช้ช่างฝีมือในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์มาตัดเย็บในรูปแบบต่างๆ โดยผสมผสานกับการปัก ด้น สอย ด้วยมือ เพื่อสร้างมูลค่าบนผืนผ้า ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยกระจายได้ให้กับคนในท้องถิ่นและชุมชนอีกด้วย

สนใจสินค้าติดต่อ
นวลจิต คอนตอน OTOP 4 ดาว จ.เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ: คุณนวลจิต แสนสุข
เบอร์โทรศัพท์: 090 232 - 9782