นครชัยแอร์ จัดกิจรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ครบรอบ 36 ปี

นครชัยแอร์ จัดกิจรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ครบรอบ 36 ปี

วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) ณ ห้องประชุมจักรินทร์ – หฤทัย บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ครบรอบ 36 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พิธีบูชาพระภูมิเจ้าที่ และพิธีสงฆ์ถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลขององค์กรและสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม ได้แก่ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาด ณ บริเวณโดยรอบบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด