นครชัยแอร์ พบยอดผู้โดยสารเดินทางเพิ่มสูงขึ้น 47%

นครชัยแอร์ พบยอดผู้โดยสารเดินทางเพิ่มสูงขึ้น 47%

นครชัยแอร์ พบยอดผู้โดยสารเดินทางเพิ่มสูงขึ้น 47% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รถ Shuttle Bus บริการฟรี รับ-ส่ง จากสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตไปสถานีเดินรถนครชัย ได้รับการตอบรับอย่างดี แนะผู้โดยสารที่จะเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 สำรองที่นั่งล่วงหน้า ได้แล้ววันนี้ ผ่านทุกช่องทางของนครชัยแอร์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด สรุปยอดผู้โดยสารเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566) พบว่ามีจำนวนผู้โดยสารเดินทางเพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเส้นทางที่มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ – ขอนแก่น, กรุงเทพฯ – สุรินทร์ และ กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี เป็นผลมาจากการที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ส่งผลให้ประชาชนเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล รวมถึงบริษัทได้จัดเสริมรถเพิ่มขึ้นจากเที่ยววิ่งปกติ 10% ซึ่งเป็นไปตามแผนการเสริมรถที่วางไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บสถิติเที่ยวโดยสาร ตลอดจนข้อแนะนำของลูกค้าผู้ใช้บริการที่ไม่ได้รับความสะดวก เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ การเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ซึ่งถือว่าเป็นอีกช่วงที่มีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมาก สำหรับลูกค้าที่ต้องการสำรองที่นั่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดสำรองที่นั่งล่วงหน้า 120 วัน สามารถสำรองที่นั่งผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ (NCA Booking) ได้ที่ www.nakhonchaiair.com หรือ ผ่านช่องทาง Call Center 1624, NCA Social Booking ทำรายการผ่าน Line@ พิมพ์ @nakhonchaiair หรือผ่าน Facebook พิมพ์ @nakhonchaiair.official (Messenger) และเคาน์เตอร์นครชัยแอร์ ทุกสาขา

สำหรับมาตรการด้านความปลอดภัย บริษัทฯ ไม่พบผู้กระทำความผิดระเบียบวินัย หรือตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากแผนคุมเข้มด้านมาตรฐานความปลอดภัยทั้งด้านตัวรถและพนักงานขับรถในการขับรถช่วงเทศกาล ด้านการดูแลอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร จากแผนการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการรถเชื่อมต่อจากสถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ (ถ.กำแพงเพชร 2) ไปยัง สถานีรถไฟฟ้า BTS (หมอชิต) ด้วยรถ Shuttle Bus ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการ โดยมีสถิติผู้ใช้บริการรวม 455 คน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้กับลูกค้าที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งนับว่าการให้บริการรถ Shuttle Bus สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี