นครชัยแอร์ อบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงาน

นครชัยแอร์ อบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงาน

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เห็นความสำคัญด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐาน เพื่อให้พนักงานสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ก่อนถึงมือแพทย์ อันจะป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตผู้ประสบเหตุ จึงได้เชิญพยาบาลวิชาชีพ จาก ร.พ.ศุขเวช มาบรรยายฝึกอบรมให้ความรู้อย่างเข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  เมื่อเร็ว ๆ นี้


ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ ในส่วนของภาคทฤษฎีจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลและการใช้อุปกรณ์ ต่างๆ ที่จำเป็น เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น และในส่วนของภาคปฏิบัติ ได้จำลองวิธีการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ประสบเหตุในกรณีต่างๆ  เช่น การทำ CPR ,การห้ามเลือด ,กรณีกระดูกหัก และไฟดูด เป็นต้น เพื่อให้พนักงานของนครชัยแอร์ทุกคน ที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ในทุกเส้นทางการเดินรถ ได้มีความรู้เรื่องทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ฝึกอบรมไปช่วยเหลือผู้โดยสาร รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมทางบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัย