นครชัยแอร์ นำเงินสมทบมอบให้กับเด็กพิการทางสมองและปัญญา จ.ราชบุรี

นครชัยแอร์ นำเงินสมทบมอบให้กับเด็กพิการทางสมองและปัญญา จ.ราชบุรี

นครชัยแอร์ จัดกิจกรรม คืนกำไรสู่สังคม ร่วมสานโครงการ หนึ่งวันพันรอยยิ้ม กับ กิจกรรม “น้องอิ่มที่เมืองโอ่ง@ราชบุรี”

วันนี้ 25 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด จัดตัวแทนพนักงานรถ และพนักงานส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม คืนกำไรสู่สังคม ด้วยการนำสิ่งของและนำเงินสมทบมอบให้กับเด็กพิการทางสมองและปัญญา ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้มและความอิ่มใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรม อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่นครชัยแอร์ปลูกฝังการมีส่วนร่วมและความมีน้ำใจให้กับพนักงานตระหนักในการเป็นผู้ให้