นครชัยแอร์ จัดอบรมเข้มข้นหลักสูตรการขับรถทัวร์โดยสารให้ปลอดภัย

นครชัยแอร์ จัดอบรมเข้มข้นหลักสูตรการขับรถทัวร์โดยสารให้ปลอดภัย

นครชัยแอร์ มุ่งมั่นรักษามาตรฐานความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขับรถ จัดอบรมเข้มข้นหลักสูตรการขับรถทัวร์โดยสารให้ปลอดภัยในทุกสถานการณ์ 


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์ ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ครอบคลุม 40 เส้นทาง ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดระยะเวลา 36 ปี ได้มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้วยมาตรฐานพนักงานขับรถมืออาชีพ ที่ผ่านการฝึกฝนและอบรมการขับขี่ปลอดภัยในทุกสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง 


เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2566 ได้จัดอบรมพนักงานขับรถ หลักสูตรการขับรถทัวร์โดยสารให้ปลอดภัยในทุกสถานการณ์ เสริมความรู้ด้านเทคนิคและข้อปฏิบัติที่สำคัญตามหลักการขับรถทัวร์โดยสารที่ถูกต้อง เช่น ทักษะการขับรถที่ปลอดภัย ,การขับรถในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างไร เพื่อไม่ไห้เกิดอุบัติเหตุ ,เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ,วิธีการขับรถที่นุ่มนวลและประหยัดพลังงาน , การบำรุงดูแลรักษารถเพื่อส่งมอบบริการที่ดีแก่ผู้โดยสาร ด้วยการเสริมทักษะการบำรุงรักษา เชคเครื่องยนต์ภายในรถและอุปกรณ์บนรถให้มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขับรถโดยสาร  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของรถก่อนออกให้บริการ ให้มีสภาพความมั่นคง ปลอดภัย ส่งผู้โดยสารถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและตรงเวลา