นครชัยแอร์ ยกระดับมาตรฐานสาขาร่วม เพื่อขับเคลื่อนสู่การบริการที่เป็นเลิศ

นครชัยแอร์ ยกระดับมาตรฐานสาขาร่วม เพื่อขับเคลื่อนสู่การบริการที่เป็นเลิศ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์ ได้จัดประชุมตัวแทนสาขาร่วม จำนวน  58 สาขา
เพื่อกำหนดและส่งมอบนโยบายการขับเคลื่อนสู่มาตรฐานการบริการเหนือชั้น โดยมีการวางระบบการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ
ทั้งด้านการบริการ และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้พัฒนา ปรับปรุง เพื่ออำนวยความสะดวก ให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น


รวมถึงมีการจัดระเบียบการบริหาร ระบบ Call Center 1624 ให้บริการจองตั๋วและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
แก่ลูกค้า เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบัน บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด  
มีสาขาบริษัทฯ จำนวน 29 สาขา และ สาขาร่วม จำนวน 58 สาขา ซึ่งพร้อมเดินหน้าสู่การสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ