นครชัยแอร์ เดินหน้า!!พัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะเหนือชั้นด้านบริการ

นครชัยแอร์ เดินหน้า!!พัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะเหนือชั้นด้านบริการ

นครชัยแอร์ เดินหน้า!!พัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะเหนือชั้นด้านบริการ เตรียมพนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร ส่งมอบงานบริการเหนือมาตรฐานแก่ผู้โดยสารทุกเที่ยวทุกเส้นทาง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งมอบบริการที่ดี แก่ผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ โดยพนักงานต้อนรับบนรถโดยสารทุกคนของนครชัยแอร์ ต้องได้รับการเข้าอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะความรู้ด้านงานบริการและความสำคัญของบุคลิกภาพที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ 

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2566  บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้าพนักงานต้อนรับ โดยมีวิทยากร อ.หนูนา ดร.นทษร สุขสารอมรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของบุคลิกภาพที่ดี , การเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอกและภายใน และฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์กับเทคนิคการแต่งหน้าในการทำงาน , เทคนิคการจัดทรงผม  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทักษะความรู้งานด้านบริการแก่กลุ่มพนักงานต้อนรับบนรถที่เป็นผู้ให้บริการกับผู้มาใช้บริการโดยตรง รวมทั้งยกระดับงานบริการบนรถด้วยการฝึกอบรมให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ และให้บริการผู้โดยสารด้วยความใส่ใจ เพื่อสร้างคุณค่างานบริการอย่างแท้จริง