2 ต.ค.66 นี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ซื้อตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ ได้ทุกเที่ยว ทุกเส้นทาง

2 ต.ค.66 นี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ซื้อตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ ได้ทุกเที่ยว ทุกเส้นทาง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ซื้อตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ ได้ทุกเที่ยว ทุกเส้นทาง ติดต่อเคาน์เตอร์นครชัยแอร์ทุกสาขา ตั้งแต่ 2 ต.ค. 2566 นี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในโครงการร่วมจ่ายระหว่างรัฐกับประชาชน เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ในรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถใช้ชำระค่าตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ได้ทุกเที่ยวเวลา ทุกเส้นทาง ทุกประเภทรถโดยสาร ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วทุกสาขาของนครชัยแอร์ ตั้งแต่ 2 ต.ค. นี้

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อต้องการใช้สิทธิชำระเงินค่าตั๋วโดยสาร ลูกค้าต้องแจ้งพนักงานทำรายการก่อนซื้อตั๋วทุกครั้ง แจ้งเส้นทางและเที่ยวเวลาที่ต้องการ จากนั้นให้แสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรประชาชนต่อพนักงานจำหน่ายตั๋ว ตรวจสอบยอดค่าโดยสาร เพื่อทำการสแกนจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน แล้วกดยืนยันสิทธิ หลังจากทำรายการเสร็จสิ้น จะได้รับตั๋วโดยสารสำหรับใช้เดินทางทันที  

สำหรับการซื้อตั๋วโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรประชาชน ที่ได้รับการลงทะเบียนในการใช้จ่ายตามสิทธิวงเงิน ใช้ซื้อตั๋วได้ครั้งละ 750 บาท  ต่อคน ต่อเดือน กรณีซื้อตั๋วเกินราคา ให้จ่ายส่วนต่างด้วยเงินสดเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถเลื่อนตั๋วได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และสามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ของนครชัยแอร์ได้ แต่ไม่สามารถขอคืนตั๋วหรือแลกเป็นเงินสดได้ 

ทั้งนี้นครชัยแอร์ ให้บริการรถโดยสารครอบคลุมทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรถออกให้บริการเป็นประจำทุกวัน และมีสาขาที่ให้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 95 สาขา เพื่อให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทาง Call Center 1624 , ช่องทางโซเชียลมีเดีย ที่ NCA Social Booking  โดยทำรายการผ่าน Line@ พิมพ์ @nakhonchaiair , ช่องทาง Facebook พิมพ์ @nakhonchaiair.official (Messenger)  หรือ ที่ www.nakhonchaiair.com/ncaweb และที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ทุกสาขา