นครชัยแอร์ ร่วมบุญใหญ่ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านกอก

นครชัยแอร์ ร่วมบุญใหญ่ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านกอก

นครชัยแอร์ ร่วมบุญใหญ่ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านกอก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี พร้อมคืนกำไรสู่สังคม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า วันนี้ (4 พ.ย. 2566) บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด นำโดย พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณนพดล นิ่มพัชราวุธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำพนักงานบริษัทนครชัยแอร์ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านกอก ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เพื่อนำไปบูรณะก่อสร้างศาสนสถานให้มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบศาสนกิจ แก่พระสงฆ์และผู้คนในชุมชน ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเงินกฐินในครั้งนี้  รวม 429,999บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) อีกทั้งในโอกาสนี้ ทางบริษัท ฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ใฝ่ศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน แก่โรงเรียนแก่งคอย และ โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน เพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจเดินรถครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 36 ปีที่ผ่านมา นครชัยแอร์ ยึดมั่นในมาตรฐานการให้บริการที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และตรงต่อเวลามาโดยตลอด และตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะประจำทาง ต้นแบบ ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และได้แสดงเจตนารมณ์ดังกล่าวผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อช่วยเหลือ มอบโอกาส สร้างรอยยิ้มและมอบสิ่งดี ๆ ให้กับทุกคนในสังคมโดยรวมต่อไป