นครชัยแอร์ แจงเหตุรถเสีย พนักงานต้อนรับไม่แจ้งผู้โดยสาร

นครชัยแอร์ แจงเหตุรถเสีย พนักงานต้อนรับไม่แจ้งผู้โดยสาร

นครชัยแอร์ แจงเหตุรถเสีย พนักงานต้อนรับไม่แจ้งผู้โดยสาร เป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ได้ประสานผู้โดยสารทุกท่านเพื่อชดเชยความเสียหาย ตามระเบียบบริษัท กรณีนี้ มอบคูปองเดินทางฟรีครั้งต่อไป หรือ  คืนเงินค่าโดยสาร 100% พร้อมน้อมรับความผิดพลาดปรับปรุงงานบริการให้ดียิ่งขึ้น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทนครชัยแอร์ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวรถนครชัยแอร์สายระยอง-แม่สาย เสียระหว่างทาง ณบริเวณ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม เวลา 01.50 น โดยพนักงานต้อนรับไม่ได้ชี้แจงข้อมูลใดๆ แก่ผู้โดยสาร ซึ่งต้องเสียเวลารอเป็นเวลาหลายชั่วโมงกว่าจะมีรถคันใหม่มารับผู้โดยสารเพื่อเดินทางต่อ ส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับบริการที่ไม่พึงพอใจนั้น

บริษัท ขอชี้แจงว่าตามมาตรฐานงานบริการของนครชัยแอร์ เมื่อเกิดเหตุรถเสียหรือขัดข้องระหว่างทาง พนักงานต้อนรับต้องรีบประสานมายังศูนย์ควบคุมการเดินรถของบริษัท เพื่อรายงานข้อมูลและขอทราบแนวทางการแก้ไข และระยะเวลาที่จะนำรถใหม่มาให้บริการลูกค้าให้ได้เดินทางต่อโดยเร็วที่สุด จากนั้นต้องชี้แจงผู้โดยสารทันที พร้อมทั้งต้องคอยอำนวยความสะดวกและดูแลให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารเพื่อประสานขอความช่วยเหลือจากบริษัททันที รวมทั้งต้องมีการมอบคูปองชดเชยกรณีรถเสียเวลาตามเงื่อนไขบริษัท แก่ผู้โดยสารทันที ซึ่งกรณีนี้ ต้องมอบคูปองเดินทางฟรีในครั้งต่อไป หรือผู้ไม่ประสงค์คูปองเดินทางฟรีบริษัทต้องคืนค่าตั๋วโดยสารให้100%  กรณีที่เป็นข่าว พบว่าพนักงานต้อนรับบริษัทไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ทำให้รถเสียเวลามากขึ้นและไม่ได้แจ้งข้อมูลใดๆ ต่อผู้โดยสาร ไม่ได้ให้การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารรวมทั้งไม่มีการมอบคูปองชดเชยใดๆแก่ผู้โดยสาร  ส่งผลให้ผู้โดยสารต้องรอโดยไม่ทราบกำหนดระยะเวลา ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติงานที่บกพร่องต่อหน้าที่เป็นอย่างมาก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานบริการตามที่บริษัทกำหนด 

ทั้งนี้บริษัทได้ให้เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ประสานผู้โดยสารรถคันที่ประสบเหตุดังกล่าวให้ครบถ้วนทุกท่านเพื่อกล่าวแสดงการขอโทษและมอบคูปองเดินทางฟรีครั้งต่อไป กรณีไม่ประสงค์รับคูปองบริษัทคืนค่าตั๋วโดยสารให้100% พร้อมทั้งน้อมรับความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อปรับปรุงมาตรฐานงานบริการต่อไป 

อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนักในหน้าที่การมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้โดยสารเสมอมา เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น บริษัทรู้สึกเสียใจและขอสร้างความเชื่อมั่นต่อ ผู้โดยสารจะเร่งพัฒนางานบริการไม่ให้เกิดความผิดพลาดพร้อมขอโอกาสผู้ใช้บริการมอบความไว้วางใจให้บริษัทได้พัฒนามาตรฐานงานบริการต่อไป