ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วนครชัยแอร์ได้ ทุกเส้นทาง

1 ต.ค. นี้ ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วนครชัยแอร์ได้ ทุกเส้นทาง

ขั้นตอนการทำรายการ
1. ติดต่อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ แจ้งพนักงานว่าต้องการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
2. ทำรายการสำรองที่นั่ง ในเส้นทางที่ต้องการ
   (ลูกค้าสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 120 วัน ทุกเส้นทาง)
3. ชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรประชาชนของท่าน ต่อพนักงาน
   (ชื่อที่ระบุบนตั๋วโดยสาร ต้องตรงกับชื่อบนบัตร)
4. พนักงานจะสแกนบัตรของท่าน ผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน
5. ลูกค้าตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระ
6. ลูกค้าระบุรหัสผ่าน (PIN) และสแกนหน้า เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์
7. กรณียอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เพียงพอ ลูกค้าสามารถชำระค่าโดยสารส่วนต่างด้วยเงินสดได้