ช่องทางการซื้อตั๋วผ่าน Facebook

ขั้นตอนจองตั๋วผ่าน Facebook 

1. เข้าไปที่ Facebook พิมพ์ @nakhonchaiair.official ที่ช่องค้นหา แล้วกดเข้าเพจนครชัยแอร์
2. ทำรายการจองตั๋วโดยสารผ่านการ Chat คุยกับเจ้าหน้าที่ในเมนู "ข้อความ"
โดยระบุข้อมูลต่อไปนี้ส่งมายังเจ้าหน้าที่ เมื่อต้องการจองตั๋ว

ระบุข้อมูลต่อไปนี้เพื่อส่งเจ้าหน้าที่
- ชื่อ - นามสกุลผู้โดยสาร 
- เลขที่สมาชิก (หากไม่มีพิมพ์ ไม่เป็นสมาชิก)
- เส้นทาง (ขาไป) เช่น จาก กรุงเทพฯ ไป ขอนแก่น วันที่เดินทาง และ เที่ยวเวลา
- เส้นทาง (ขากลับ) เช่น จาก ขอนแก่น ไป กรุงเทพฯ วันที่เดินทาง และ เที่ยวเวลา
- จำนวนผู้โดยสารที่เดินทาง
- ที่นั่งประจำ / ที่นั่งที่ชอบ
- เลือกรับอาหาร ปกติ หรือ อาหารเจ / อิสลาม / อาหารเด็ก

เงื่อนไขการจองตั๋ว ผ่าน Facebook

1. กำหนดเวลาจองตั๋วผ่าน Facebook เวลา 09.00 - 18.00 น. (ทุกวัน)
2. การจองตั๋วสามารถจองได้ทุกเส้นทาง เฉพาะตั๋วราคาปกติ หรือราคาสมาชิกเท่านั้น
3. จองตั๋วสามารถจองล่วงหน้าได้ 2 กรณี
     3.1 จองตั๋วล่วงหน้าก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 24 ชม. ต้องชำระเงินภายใน 12 ชั่วโมง
     3.2 จองตั๋วล่วงหน้าก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชม. ต้องชำระเงินภายใน 30 นาที
4. ลูกค้าสามารถนำรหัส 8 หลัก (Reference Code) ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
    (สลิปที่ได้รับใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางได้ทันที)