ช่องทางการซื้อตั๋วผ่าน 7-11

 

ขั้นตอนการซื้อตั๋วในร้าน 7-11 

 

ขั้นตอนการนำรหัสจอง จ่ายที่ร้าน 7-11