เส้นทาง  ระยอง - อุบลราชธานี

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
588-1 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 06.30 20.49
588-1 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 15.30 05.05
588-1 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 16.00 05.45
588-1 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 17.12 06.56
588-2 First Class 30 ที่นั่ง 18.00 05.20
588-2 First Class 30 ที่นั่ง 18.26 05.46
588-2 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 18.29 05.24
588-2 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 19.25 06.45

อัพเดต 16/03/67

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (588-1) ระยอง ไป อุบลราชธานี
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พัทยา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อ่าวอุดม , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชลบุรี , สถานีขนส่ง ชลบุรี , สถานีขนส่ง ฉะเชิงเทรา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พนมสารคาม , สถานีขนส่ง นครราชสีมา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ บุรีรัมย์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ แยกระกา , สถานีขนส่ง สุรินทร์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สุรินทร์ สถานีเดินรถนครชัยแอร์  ศีขรภูมิ และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ศรีสะเกษ
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (588-2) ระยอง ไป อุบลราชธานี
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พัทยา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อ่าวอุดม , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชลบุรี , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สุรินทร์ , สถานีขนส่ง สุรินทร์ และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ศรีสะเกษ
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

..................................................................................................................................

เส้นทาง อุบลราชธานี - ระยอง

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
588-1 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 06.30 20.05
588-1 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 15.30 04.55
588-1 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 16.30 06.05
588-1 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 17.12 06.47
588-2 First Class 30 ที่นั่ง 19.00 05.50
588-2 First Class 30 ที่นั่ง 19.14 06.04
588-2 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 19.30 06.48
588-2 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 20.00 06.25

อัพเดต 16/03/67

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (588-1) อุบลราชธานี ไป ระยอง
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ศรีสะเกษ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ศีขรภูมิ , สถานีขนส่ง สุรินทร์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สุรินทร์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ แยกระกา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ บุรีรัมย์ , สถานีขนส่ง นครราชสีมา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พนมสารคาม , สถานีขนส่ง ฉะเชิงเทรา , สถานีขนส่ง ชลบุรี , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชลบุรี , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อ่าวอุดม , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พัทยา และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ บ้านฉาง
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (588-2) อุบลราชธานี ไป ระยอง
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ศรีสะเกษ , สถานีขนส่ง สุรินทร์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สุรินทร์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชลบุรี , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อ่าวอุดม และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ พัทยา
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

รายละเอียดการเดินทางในเส้นทางนี้

 

อัตราค่าบริการ
NCA Gold Class
- ราคาปกติ 733 บาท
- ราคาสมาชิก 696 บาท
NCA First Class
- ราคาปกติ 977 บาท
- ราคาสมาชิก 928 บาท

ระยะทาง
756 กิโลเมตร

ระยะเวลาในการเดินทาง 
14 ชั่วโมง 5 นาที
(ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณจากสภาพการจราจรปกติ ไม่รวมช่วงเทศกาล อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การจราจรติดขัด ฯลฯ)

จุดขึ้นรถ ในจังหวัดระยอง
สถานีขนส่ง ระยอง , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ระยอง

จุดลงรถ ในจังหวัดระยอง
สถานีขนส่ง ระยอง , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ระยอง

จุดขึ้นรถ ในจังหวัดอุบลราชธานี
สถานีขนส่ง อุบลราชธานี , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อุบลราชธานี 

จุดลงรถ ในจังหวัดอุบลราชธานี
สถานีขนส่ง อุบลราชธานี , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อุบลราชธานี 

ระบบขนส่ง ในจังหวัดระยอง
- รถสองแถว
- วินมอเตอร์ไซค์

ระบบขนส่งในจังหวัดอุบลราชธานี
- รถสองแถว
- รถแท็กซี่

สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในจังหวัดระยอง
หาดแม่รำพึง , ทะเลแหวก เกาะมันใน , เกาะเสม็ด , สวนพฤกษศาสตร์ระยอง , ทุ่งโปรงทอง , สะพานรักษ์แสม , ตลาดน้ำเกาะกลอย

ถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในจังหวัดอุบลราชธานี
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม, วัดสิรินธรวราราม, สามพันโบก, น้ำตกแสงจันทร์